Positionering als instrument om je bedrijfsambitie te realiseren