We gaan fuseren

Uitvoeringsorganisatie van de provincie Noord-Brabant. Biedt expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning voor het brede kunst- en cultuurveld - van basisschoolleerling tot professionele maker

Kunstbalie en bkkc zijn gefuseerd en heten nu Kunstloc Brabant. Ruim een jaar voor de fusie vroeg Chris van Koppen (directeur) en Eefje Sperber (communicatie) me om – als onderdeel van het cultuurcreatietraject – samen met de twee organisaties een gezamenlijke positionering voor de nieuwe organisatie te ontwikkelen. Iedereen moet zich in het verhaal herkennen en er trots op kunnen zijn.

Het proces is even belangrijk als de uitkomst

We startten met informele lunches waar alle medewerkers vrijwillig konden aanschuiven om de eigen verwachtingen te delen. Vervolgens ging ik op pad om stakeholders te interviewen, i.e. makers, gemeenten, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen zoals Nieuwe Veste. De uitkomsten werden intern als ‘collectieve inzicht’ ontvangen – waardevolle input voor enthousiaste workshops met de twee MT’s en gesprekken met medewerkers. Samen kwamen we tot een gezamenlijk toekomstbeeld en merkverhaal.

Inzicht: de ongekende kracht van verbeelding

De rol en betekenis van kunst en cultuur zijn veel breder dan schoonheid en inspiratie. Kunst en cultuur zijn de voedingsbodem voor nieuwsgierigheid, verbazing en verbeelding. Het stimuleert de interesse om onbekend terrein te willen ontdekken. Het schept de ontvankelijkheid om nieuwe perspectieven te herkennen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Strategie: de waarde van kunst en cultuur in de samenleving zichtbaar

Kunstloc Brabant gelooft in de ongekende kracht van verbeelding. Als kunst en cultuur van jongs af aan een vanzelfsprekende en onmiskenbare plek krijgen in het dagelijks leven, stimuleert dit innovatie en vernieuwing in de samenleving. De maatschappelijke en economische impact zijn vanzelfsprekend duidelijk.

Dat is wat Kunstloc Brabant doet: de betekenis van kunst en cultuur zichtbaar en tastbaar maken in de dagelijkse leefwereld van iedere Brabander – van basisschoolleerling tot professionele maker. En ook laten zien wat het betrekken van kunstenaars bij maatschappelijke vraagstukken, zoals energietransitie, voedselverspilling of patiëntgerichte zorg kan opleveren.

Pay-off: Kunstloc Brabant. De ongekende kracht van verbeelding

Image
“Franci zet je denken op scherp, geeft je focus, dwingt je om ambitieus te zijn. Ze is inspirerend, creatief en betrokken. Ze is, charmant maar ook gedreven, in staat om een heel team, een hele organisatie in een veranderingsproces te brengen. Het is vooral een plezier om met haar te werken.``
Chris van Koppen

Directeur-bestuurder, Kunstloc Brabant
Image
“Franci stelt op een intelligente manier de juiste vragen en vraagt door tot je tot de kern komt.”
Eefje Sperber

Manager Marketing & E-Commerce