Spot the North Star

Hotelschool Den Haag

De Hoge Hotelschool werd in 1929 opgericht en geeft opleidingen op het terrein van hotel- en hospitality management.

Richard Hugen van The Next Level benaderde me. Zijn vraag: help mee een duidelijke positionering voor Hotelschool Den Haag te definiëren. Een positionering die deze hogeschool een “North Star” kan bezorgen, voor het toekomstige curriculum. De toekomstbestendigheid van een onderwijsinstelling hangt voor een groot deel af van het innovatief vermogen van het curriculum. Tegelijkertijd creëert geen onderwerp meer reuring en onrust dan het aanpassen ervan. Interne afstemming en draagvlak zijn dan ook bepalend voor een succesvol traject.

We organiseerden interne visiegesprekken en hielden interviews met diverse stakeholders uit het onderwijsdomein. Met de opgedane inzichten hebben we een reeks workshops ontwikkeld. Tijdens die workshops faciliteerden we het projectteam bij het formuleren van de uitgangspunten voor een nieuwe visie en missie. De uitkomst en de impact van deze nieuwe richting op de organisatie en het curriculum werd in alle faculteiten en op alle niveaus van de organisatie omarmd.
Samenwerking: Richard Hugen.

Image
“Het positioneringswerk met The Next Level en Franci Wessels leverde een resultaat dat makkelijk toe te passen was op zowel Hospitality Business School, Hospitality Consultancy en Hospitality Research.”
Simone Williams

Head of Strategic Marketing and Communications